You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-47713
NGÀY NỘP ĐƠN 20/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU greenvisa
Đang giải quyết
greenvisa
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Giáo dục; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.16 03.07.24 05.05.20 05.05.21 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Liên Minh Châu Á : 26/116 KP3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 26/116 KP3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 20.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 20.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger