You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-47715
NGÀY NỘP ĐƠN 20/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU HT TECHNOLOGY & TRADING COMPANY LIMITED
Đang giải quyết
HT TECHNOLOGY & TRADING COMPANY LIMITED
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán: máy tính, phụ tùng máy tính, linh kiện máy tính, màn hình, thiết bị hiển bị, thiết bị đọc thẻ, thiết bị công nghệ thông tin, phụ tùng thiết bị công nghệ thông tin, máy in, linh kiện máy in; quảng cáo; xuất nhập khẩu hàng hóa; trưng bày sản phẩm. Nhóm 36 Môi giới bất động sản; mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; đánh giá bất động sản. Nhóm 42 Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê phần mềm máy tính.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.02 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và thương mại dịch vụ HT : 16 đường số 28, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 16 đường số 28, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 20.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 20.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/05/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger