You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-47716
NGÀY NỘP ĐƠN 20/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU TG FASTENERS
Đang giải quyết
TG FASTENERS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 06 Bu lông bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại; đinh đầu bẹt [đinh mũ]; đinh mũ nhỏ (bằng kim loại).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 03.07.17 15.07.01 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh TG Fasteners : Số 199 đường Kênh C, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 199 đường Kênh C, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 20.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 20.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger