You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-47717
NGÀY NỘP ĐƠN 20/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU MÃN TRƯỜNG KIÊN TẠO TƯƠNG LAI THỊNH VƯỢNG
Đang giải quyết
MÃN TRƯỜNG KIÊN TẠO TƯƠNG LAI THỊNH VƯỢNG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 36 Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê bất động sản. Nhóm 43 Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.19 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Mãn Trường : 68 Hùng Vương, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 68 Hùng Vương, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 20.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 20.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger