You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-47718
NGÀY NỘP ĐƠN 20/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU MT HOLDING
Đang giải quyết
MT HOLDING
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 36 Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê bất động sản. Nhóm 43 Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Mãn Trường : 68 Hùng Vương, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 68 Hùng Vương, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 20.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 20.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger