You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-47727
NGÀY NỘP ĐƠN 20/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU TRANG ANH TRAVEL tA
Đang giải quyết
TRANG ANH TRAVEL tA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 39 Dịch vụ du lịch; hướng dẫn khách du lịch; vận tải; cho thuê xe cộ.
PHÂN LOẠI HÌNH 18.05.01 18.05.03 26.03.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Trang Anh : D02-L38, khu An Vượng Villa, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN D02-L38, khu An Vượng Villa, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 20.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 20.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/05/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger