You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-47746
NGÀY NỘP ĐƠN 20/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU PregnaVie Complete
Đang giải quyết
PregnaVie Complete
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Chế phẩm dược; dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng trong y tế.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần MHD Pharma : So 9B8-C9 đường số 10, khu dân cư Dương Hồng Garden House, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN So 9B8-C9 đường số 10, khu dân cư Dương Hồng Garden House, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM : 38 Phan Kiêm Ích, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 20.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 20.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger