You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-47748
NGÀY NỘP ĐƠN 20/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU 11-1
Đang giải quyết
11-1
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Thực phấm dinh dưỡng và bổ sung chất dùng trong y tế.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH đầu tư và phát triển HSD : Thôn Duyên Linh, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Duyên Linh, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 20.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 20.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/05/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger