You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-50717
NGÀY NỘP ĐƠN 07/11/2023
TÊN NHÃN HIỆU WATABOOKS SỨC MẠNH CỦA TRI THỨC
Đang giải quyết
WATABOOKS SỨC MẠNH CỦA TRI THỨC
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo; xuất bản sách; dịch vụ thư viện lưu động; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được.
PHÂN LOẠI HÌNH 20.07.01 26.11.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông WATABOOKS : 219/89 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 219/89 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 07.11.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 07.11.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 01.03.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger