You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-52222
NGÀY NỘP ĐƠN 15/11/2023
TÊN NHÃN HIỆU NƯỚC MẮM ĐỒNG HỚI
Đang giải quyết
NƯỚC MẮM ĐỒNG HỚI
LOẠI NHÃN HIỆU Chứng nhận
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Nước mắm các loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.01 23.01.01 25.05.01 26.04.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình : 17A Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 17A Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 15.11.2023 | Nộp đơn TT_CN Thông báo DĐTC HT 225 | 25.12.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 22.01.2024 TT_CN QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 23.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger