You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-52613
NGÀY NỘP ĐƠN 17/11/2023
TÊN NHÃN HIỆU VMO
Đang giải quyết
VMO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 42 Xuất bản phần mềm: phát triển phần mềm; bảo trì phần mềm máy tính; kiểm tra phần mềm máy tính; thử nghiệm phần mềm máy tính. Nhóm 41 Đào tạo công nghệ thông tin; đào tạo về sự sống; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng. Nhóm 37 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi; khắc phục sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm; tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật trong lĩnh vực công nghệ thông tin; bảo hành, bảo tri, bảo đảm an toàn mạng và thông tin. Nhóm 09 Máy vi tính; thiết bị ngoại vi; phần mềm máy tính.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần công nghệ VMO Holdings : Tầng 15, tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 15, tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 17.11.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 17.11.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 28.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger