You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-55030
NGÀY NỘP ĐƠN 30/11/2023
TÊN NHÃN HIỆU Sầu Riêng Đức Cơ DURIAN FRUIT
Đang giải quyết
Sầu Riêng Đức Cơ DURIAN FRUIT
LOẠI NHÃN HIỆU Chứng nhận
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 32 Nước cốt quả sầu riêng (đồ uống không cồn dùng để chể biến nước giải khát). Nhóm 31 Quả sầu riêng tươi. Nhóm 35 Dịch vụ mua bán: múi sầu riêng được bảo quản, mứt quả sầu riêng (mứt dẻo), quả sầu riêng tươi, nước cốt quả sầu riêng (đồ uống không cồn dùng để chế biến nước giải khát). Nhóm 29 Múi sầu riêng được bảo quản; mứt quả sầu riêng (mứt dẻo). Nhóm 43 Dịch vụ cung cấp múi sầu riêng được bảo quản, mứt quả sầu riêng (mứt dẻo), nước cốt quả sầu riêng (đồ uống không cồn dùng để chế biến nước giải khát), đồ uống từ quả sầu riêng (tất cả do nhà hàng thực hiện).
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.21 05.07.22 07.05.10 22.01.01 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai : 178 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 178 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 30.11.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 30.11.2023 TT_CN Thông báo DĐTC HT 225 | 27.12.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 17.01.2024 TT_CN QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 30.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger