You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-57144
NGÀY NỘP ĐƠN 12/12/2023
TÊN NHÃN HIỆU HITA GAME
Đang giải quyết
HITA GAME
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Dịch vụ giáo dục và đào tạo mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; dịch vụ giải trí; dịch vụ vui chơi giải trí nơi công cộng; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; khu vui chơi trẻ em; tổ chức các chương trình, hoạt động vui chơi, hoạt động ngoại khoá cho trẻ em.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần HITA BOOKS : Căn Officetel số CA-G.06, tầng G, Tháp T3 (canary), số 1, đường 104-BTT, khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Căn Officetel số CA-G.06, tầng G, Tháp T3 (canary), số 1, đường 104-BTT, khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 12.12.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 12.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 01.03.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger