You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-57786
NGÀY NỘP ĐƠN 14/12/2023
TÊN NHÃN HIỆU In & Out VINO ROSSO VR
Đang giải quyết
In & Out VINO ROSSO VR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 33 Rượu vang.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.01 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Wine Central : 79 Hoàng Đức Lương, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 79 Hoàng Đức Lương, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 14.12.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 14.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 23.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger