You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-58143
NGÀY NỘP ĐƠN 15/12/2023
TÊN NHÃN HIỆU CHỔI DỪA NƯỚC 0364 509 677 MỸ HẠNH
Đang giải quyết
CHỔI DỪA NƯỚC 0364 509 677 MỸ HẠNH
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 21 Chổi.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.07 05.03.15 05.07.21 10.03.07 11.07.07 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Lê Thị Mỹ Hạnh : Ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 15.12.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 15.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 01.03.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger