You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2024-00846
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2024
TÊN NHÃN HIỆU VVVV ROX Capital
Đang giải quyết
VVVV ROX Capital
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 36 Tư vấn quản lý tài chính; tư vấn quản lý bất động sản; đầu tư quỹ; tư vấn đầu tư; đầu tư vốn; dầu tư tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; quản lý tài sản tài chính; định giá tài chính; phân tích và nghiên cứu tài chính: hỗ trợ tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính: tư vấn phát hành và phân phối trái phiếu doanh nghiệp; môi giới bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; tổ chức đầu tư tài chính bao gồm: phân tích tài chính, tư vấn tài chính, thông tin về tài chính, đánh giá về tài chính; dịch vụ thanh toán các khoản nợ trong kinh doanh; dịch vụ bảo đảm về tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ thông tin bảo hiểm; dịch vụ đầu tư; dịch vụ cố vấn đầu tư; quỹ tương hỗ; bảo đảm tài chính; ủy thác quản lý tài chính; đánh giá tài chính [bảo hiểm, bất động sản]; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; chuyến vốn bảng điện tử; cung cấp thông tin tài chính qua một trang web; tư vấn và môi giới thế chấp: định giá bồi thường bảo hiểm; thanh toán bồi thường bảo hiểm; quản lý quỳ hưu trí; quản lý quỹ tương hỗ; quản lý quỹ đẩu tư; dịch vụ thống kê bảo hiểm. Nhóm 35 Hỗ trợ quản lý kinh doanh: tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh: hỗ trợ việc điều hành kinh doanh: tư vấn quản lý kinh doanh: tư vấn tổ chức kinh doanh; quản lý tài chính: tư vấn quản lý nhân sự: tư vấn quản lý doanh nghiệp; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.20 05.05.21 24.13.01 24.17.05 25.01.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần đầu tư TNG HOLDINGS Việt Nam : Tầng 26, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 26, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH IPVC : Số 6A, ngõ 63 phố Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 08.01.2024 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 08.01.2024 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 23.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger