You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2024-03374
NGÀY NỘP ĐƠN 23/01/2024
TÊN NHÃN HIỆU TRÀ VẠN LONG
Đang giải quyết
TRÀ VẠN LONG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Chè (trà); trà túi lọc.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 25.01.09 26.04.18 26.05.01 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH trà Vạn Long : Thôn Tham Vè, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Tham Vè, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.01.2024 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.01.2024 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 19.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger