You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2024-03584
NGÀY NỘP ĐƠN 24/01/2024
TÊN NHÃN HIỆU AprbIMaK [áp rờ bi mác: ngựa đen; sigaret s filpom: thuốc lá đầu lọc]
Đang giải quyết
AprbIMaK [áp rờ bi mác: ngựa đen; sigaret s filpom: thuốc lá đầu lọc]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 34 Thuốc lá.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.03.01 03.03.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần LOTUS ITC : Số 98, đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 98, đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.01.2024 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.01.2024 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 19.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger