You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2024-03743
NGÀY NỘP ĐƠN 25/01/2024
TÊN NHÃN HIỆU CueMall
Đang giải quyết
CueMall
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 28 Các hàng hóa liên quan đến trò chơi bi-a như: bàn bi-a, gậy chơi bi-a, hộp đựng gậy bi-a, bóng chơi bi-a, cục lơ (phấn) bi-a, găng tay chơi bi-a.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.06 03.01.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Tô Anh Dũng : Xóm 1, thôn Đông Lâu, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm 1, thôn Đông Lâu, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.01.2024 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.01.2024 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger