You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2024-05655
NGÀY NỘP ĐƠN 06/02/2024
TÊN NHÃN HIỆU Đặc Sản Long An Cơ sở sản xuất bánh tráng trộn Lan Số đkkd 50A8012977
Đang giải quyết
Đặc Sản Long An Cơ sở sản xuất bánh tráng trộn Lan Số đkkd 50A8012977
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Bánh tráng; bánh tráng trộn.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.14 02.09.15 05.07.03 15.07.01 24.03.07 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Bạch Lan : Số 401/15A, quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 401/15A, quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 06.02.2024 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 06.02.2024 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 26.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/05/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger