You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-09703
NGÀY NỘP ĐƠN 21/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU LAHA LAHA kids
Đang giải quyết
LAHA LAHA kids
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 28 Đồ chơi, trò chơi, bao gồm đồ chơi cho trẻ em, đồ chơi giáo dục, trò chơi điện tử.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.01 03.01.08 03.01.16 03.01.24 04.05.15 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) La Thị Ngọc Hân : 132 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 132 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 21.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 21.03.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 30.08.2023 Biên lai điện tử XLQ | 20.10.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 20.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger