You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-09719
NGÀY NỘP ĐƠN 21/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU Lanudo
Đang giải quyết
Lanudo
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Trái cây, đã chế biến; rau củ quả, đã chế biến; trái cây, đóng hộp; rau củ, đóng hộp; hạt, đã chế biến.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.01 02.01.11 08.07.05 08.07.25 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Đỗ Thị Lan Anh : Số 23 Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 23 Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 21.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 21.03.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 30.08.2023 Biên lai điện tử XLQ | 20.10.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 20.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger