You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10551
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU Prajnalaw
Đang giải quyết
Prajnalaw
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 45 Dịch vụ pháp lý; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ hoà giải.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.16 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Ngô Nhật Trường : Tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.03.2023 4100 SĐ4 Yêu cầu đổi đơn ( tên và địa chỉ chủ đơn, sửa khác) | 28.03.2023 997 Biên lai điện tử PS | 28.03.2023 4193 Bổ sung tài liệu cho Sửa đơn - Chuyển đổi - Phản đối | 29.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger