You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10816
NGÀY NỘP ĐƠN 27/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU HL
Đang giải quyết
HL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 Màn hình máy tính; con chuột máy tính; bàn phím cho máy tính điện tử; máy tính điện tử; bộ xử lý (bộ xử lý trung tâm); bộ nhớ cho máy tính điện tử; bộ vi xử lý.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Đỗ Hồi Khanh : 163/20 Nguyễn Văn Khối, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 163/20 Nguyễn Văn Khối, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.03.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 06.09.2023 Biên lai điện tử XLQ | 19.09.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 19.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger