You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-13102
NGÀY NỘP ĐƠN 07/04/2023
TÊN NHÃN HIỆU L HỆ THỐNG GIÁO DỤC LEO DE VINCI Think beyond the limit LEO DE VINCI Think Beyond The Limit
Đang giải quyết
L HỆ THỐNG GIÁO DỤC LEO DE VINCI Think beyond the limit LEO DE VINCI Think Beyond The Limit
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ giáo dục mầm non; dịch vụ về giáo dục giảng dạy.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.01 03.07.16 03.07.24 05.07.03 05.13.04 24.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Thanh Toàn : Tầng 3, số 9, phố Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 3, số 9, phố Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 07.04.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 07.04.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 04.10.2023 Biên lai điện tử XLQ | 24.10.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 24.10.2023 4190 OD TL Khác | 24.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 23.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger