You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-13441
NGÀY NỘP ĐƠN 10/04/2023
TÊN NHÃN HIỆU KOCHU Nano-Proactive
Đang giải quyết
KOCHU Nano-Proactive
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 07 Máy công cụ, dụng cụ vận hành bằng điện. Nhóm 42 Dịch vụ khoa học công nghệ và nghiên cứu thiết kế liên quan đến chúng; dịch vụ kiểm soát và xác thực chất lượng. Nhóm 30 Muối dùng để bảo quản thực phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.14
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Hengpokhan : 17 Phạm Kinh Vỹ, khối 6, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 17 Phạm Kinh Vỹ, khối 6, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 10.04.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 10.04.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 31.08.2023 Biên lai điện tử XLQ | 27.09.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 27.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger