You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-14397
NGÀY NỘP ĐƠN 14/04/2023
TÊN NHÃN HIỆU 3L VIET NAM
Đang giải quyết
3L VIET NAM
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 28 Đồ chơi; đồ chơi thông tin cho trẻ em; người máy (đồ chơi).
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.06 03.07.24 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 3L Việt Nam : Thửa đất số 1984, tờ bản đồ số 142, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thửa đất số 1984, tờ bản đồ số 142, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 14.04.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 14.04.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 31.08.2023 Biên lai điện tử XLQ | 31.10.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 31.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 29/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger