You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-15196
NGÀY NỘP ĐƠN 19/04/2023
TÊN NHÃN HIỆU READY MEAL
Đang giải quyết
READY MEAL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Thực phẩm chế biến từ thịt gia cầm; thực phẩm chế biến từ thịt gia súc; thực phẩm chế biến từ cá.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01 09.07.19 11.01.05 26.04.04 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH MOONGROUP : Số 8, đường Thanh Xuân Nam, tổ dân phố số 3, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 8, đường Thanh Xuân Nam, tổ dân phố số 3, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 19.04.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 19.04.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 06.10.2023 Biên lai điện tử XLQ | 03.11.2023 4143 Trả lời thông báo kết quả thẩm định nội dung | 03.11.2023 4190 OD TL Khác | 03.11.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger