You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-15341
NGÀY NỘP ĐƠN 19/04/2023
TÊN NHÃN HIỆU VH VU HOANG TELECOM Gives You A Sense Of Security!
Đang giải quyết
VH VU HOANG TELECOM Gives You A Sense Of Security!
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 Máy quay phim; thiết bị truyền phát; thiết bị báo động; thiết bị và dụng cụ chuyển mạch: smart home [nhà thông minh]. Nhóm 35 Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: máy quay phim, thiết bị truyền phát, thiết bị báo động, thiết bị và dụng cụ chuyển mạch: smart home [nhà thông minh].
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.07 26.03.23 26.04.04 26.04.09 26.11.09 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH XNK phân phối Vũ Hoàng : 162/15/14E Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 162/15/14E Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 19.04.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 19.04.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 08.09.2023 Biên lai điện tử XLQ | 23.10.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 23.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 26.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger