You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-16320
NGÀY NỘP ĐƠN 25/04/2023
TÊN NHÃN HIỆU T Q BONIMI
Đang giải quyết
T Q BONIMI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể (không dùng cho mục đích y tế); dầu gội đầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.20 05.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Văn Thương : Xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.04.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.04.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 11.10.2023 Biên lai điện tử XLQ | 03.11.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 03.11.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger