You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-17725
NGÀY NỘP ĐƠN 05/05/2023
TÊN NHÃN HIỆU B.S ENGLISH A Bright path to Shine futures
Đang giải quyết
B.S ENGLISH A Bright path to Shine futures
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Dịch vụ về giáo dục; giảng dạy ngôn ngữ; cung cấp các khóa học, tổ chức các khóa học.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.06 07.01.16 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hoàng Giang : Số 5 ngách 34/12 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội (VI) Đặng Thị Thu Ba : Số 1 tổ 10, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 1 tổ 10, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2. HOÀNG GIANG Số 5 ngách 34/12 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 05.05.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 05.05.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 02.11.2023 4190 OD TL Khác | 14.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger