You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-17791
NGÀY NỘP ĐƠN 05/05/2023
TÊN NHÃN HIỆU TAM GIÁC VÀNG Trao Uy Tín - Nhận Niềm tin
Đang giải quyết
TAM GIÁC VÀNG Trao Uy Tín - Nhận Niềm tin
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 36 Bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.24 07.03.02 07.03.11 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần môi giới bất động sản Tam Giác Vàng : 92 Lạc Long Quân, khu phố Trung Lợi, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 92 Lạc Long Quân, khu phố Trung Lợi, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH NACILAW : số 270, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 05.05.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 05.05.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 06.11.2023 Biên lai điện tử XLQ | 14.11.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 14.11.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 26.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger