You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-19126
NGÀY NỘP ĐƠN 12/05/2023
TÊN NHÃN HIỆU RED GRANDIS Sustainable forests
Đang giải quyết
RED GRANDIS Sustainable forests
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 19 Gỗ xây dựng; gỗ bán thành phẩm; gỗ xử lý một phần.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.01.08 05.01.16 05.03.13 26.04.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) URUFOR S.A. : Puntas de Santiago 1604, Montevideo, Uruguay
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Puntas de Santiago 1604, Montevideo, Uruguay
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Luật ALIAT : Lầu 72, VinCom Center LandMark 81, 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 12.05.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 12.05.2023 4157 Bổ sung giấy ủy quyền | 02.06.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 08.11.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 07.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger