You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-19367
NGÀY NỘP ĐƠN 15/05/2023
TÊN NHÃN HIỆU NHÂN LỰC SINGAPORE
Đang giải quyết
NHÂN LỰC SINGAPORE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. Nhóm 35 Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.07.06 07.05.02 18.03.21 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Tập đoàn nhân lực Singapore : Số 26 ngách 50 ngõ 108 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 26 ngách 50 ngõ 108 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 15.05.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 15.05.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 11.10.2023 Biên lai điện tử XLQ | 08.11.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 08.11.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 26.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger