You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-19517
NGÀY NỘP ĐƠN 16/05/2023
TÊN NHÃN HIỆU Bánh cuốn quảng đông [chang fen: bánh cuốn; guang dong chang fen: bánh cuốn quảng đông]
Đang giải quyết
Bánh cuốn quảng đông [chang fen: bánh cuốn; guang dong chang fen: bánh cuốn quảng đông]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Bánh hấp.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.01 02.01.11 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh bánh cuốn Quảng Đông : 28 Dương Đình Nghệ, phường 08, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 28 Dương Đình Nghệ, phường 08, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.05.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 16.05.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 19.10.2023 Biên lai điện tử XLQ | 02.11.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 02.11.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger