You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-19682
NGÀY NỘP ĐƠN 16/05/2023
TÊN NHÃN HIỆU BIA TƯƠI BEST SUN 186 LOVE AT FIRST SIP PREMIUM QUALITY
Đang giải quyết
BIA TƯƠI BEST SUN 186 LOVE AT FIRST SIP PREMIUM QUALITY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 32 Bia; nước uống có ga; bia mạch nha; hèm bia; hèm mạch nha; lúa mạch lên men.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 05.03.20 05.07.03 05.13.04 25.01.06 25.01.15 25.07.21 25.12.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Quân Vương : Số nhà 3P5, ngõ 85, phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 3P5, ngõ 85, phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.05.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 16.05.2023 4117 Công văn đề nghị ra thông báo hình thức | 28.09.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 13.10.2023 4118 Công văn đề nghị ra thông báo nội dung | 09.11.2023 Biên lai điện tử XLQ | 12.12.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 12.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger