You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-19948
NGÀY NỘP ĐƠN 17/05/2023
TÊN NHÃN HIỆU ECHO MEDI HEALTHCARE EVOLVED
Đang giải quyết
ECHO MEDI HEALTHCARE EVOLVED
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 44 Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01 24.13.01 24.17.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH ECHO MEDI : Số 1026 Nguyễn Văn Linh, khu phố Sky Garden I (R1, 1), phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 1026 Nguyễn Văn Linh, khu phố Sky Garden I (R1, 1), phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 17.05.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 17.05.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 11.11.2023 Biên lai điện tử XLQ | 12.12.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 12.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger