You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-20548
NGÀY NỘP ĐƠN 22/05/2023
TÊN NHÃN HIỆU L’amant Café
Đang giải quyết
L’amant Café
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 32 Đồ uống không cồn có hương vị cà phê. Nhóm 30 Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống cà phê có sữa. Nhóm 43 Dịch vụ quán cà phê. Nhóm 35 dịch vụ kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; mua bán tất cả các sản phẩm: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống cà phê có sữa, Đồ uống không cồn có hương vị cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.02.01 03.02.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Vĩnh Hiệp : 404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 22.05.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 22.05.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 30.10.2023 Biên lai điện tử XLQ | 23.11.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 23.11.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger