You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-21122
NGÀY NỘP ĐƠN 24/05/2023
TÊN NHÃN HIỆU FH
Đang giải quyết
FH
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 37 Sửa chữa: điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng và các loại linh kiện liên quan; sửa chữa: phụ kiện của điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng. Nhóm 35 Mua bán: điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng và các loại linh kiện liên quan; mua bán: phụ kiện của điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.13.01 26.01.09 26.04.03 26.04.10 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) ĐỖ HẢI KHÔI : xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.05.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.05.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 26.10.2023 Biên lai điện tử XLQ | 26.12.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 26.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 26.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger