You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-21192
NGÀY NỘP ĐƠN 24/05/2023
TÊN NHÃN HIỆU HUY HOANG Environmental Technology
Đang giải quyết
HUY HOANG Environmental Technology
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 40 Tái chế chất thải và rác thải; lọc không khí và xử lý nước. Nhóm 37 Dịch vụ xây dựng; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa: hệ thống ống nước, thiết bị sưởi ấm, và lợp mái nhà. Nhóm 35 Quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.15 05.05.20 26.04.04 26.04.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH thiết bị và công nghệ môi trường HUY HOÀNG : 22 đường 30, phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 22 đường 30, phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.05.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.05.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 31.10.2023 Biên lai điện tử XLQ | 20.12.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 20.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 26.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger