You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-23127
NGÀY NỘP ĐƠN 02/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU CHEAPIE
Đang giải quyết
CHEAPIE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Dịch vụ lớp học dạy vẽ; cung cấp các lớp học và hội thảo trong lĩnh vực hội họa.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.02 04.05.03 04.05.21 26.01.01 26.01.06 26.02.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Ngọc Anh : 4/75/21 Cầu Đất, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 4/75/21 Cầu Đất, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 02.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 02.06.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 25.10.2023 Biên lai điện tử XLQ | 22.11.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 22.11.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger