You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-23184
NGÀY NỘP ĐƠN 02/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU MATRIX
Đang giải quyết
MATRIX
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 21 Cốc bằng nhựa, chén, bát đũa, hộp đựng thực phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Phạm Khánh Dư : Thôn Đặng Xá, xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Đặng Xá, xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 02.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 02.06.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 30.10.2023 Biên lai điện tử XLQ | 14.12.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 14.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger