You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-24477
NGÀY NỘP ĐƠN 12/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU ACTION LEADERS
Đang giải quyết
ACTION LEADERS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ trợ khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp; quảng cáo; quan hệ công chúng (quảng bá doanh nghiệp); tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; nghiên cứu thị trường; tư vấn quản trị-kinh doanh. Nhóm 41 Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hồ Thụy Hồng Phúc : 87-89 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 87-89 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 12.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 12.06.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 02.11.2023 Biên lai điện tử XLQ | 01.12.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 01.12.2023 4144 Yêu cầu đính chính | 06.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger