You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-25154
NGÀY NỘP ĐƠN 15/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU THAVICO
Đang giải quyết
THAVICO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu việc làm, dịch vụ tuyển dụng lao động; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn điều hành kinh doanh, tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh, dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; tuyển dụng lao động, tuyển dụng nhân sự; điều hành kinh doanh cho khách sạn, quản lý kinh doanh của khách sạn; marketing. Nhóm 43 Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ); dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ lưu trú khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời cho kỳ nghỉ. Nhóm 41 Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; cung cấp việc đào tạo và khảo thí giáo dục cho mục đích chứng nhận.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ THAVICO : 49 Dương Khuê, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 49 Dương Khuê, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 15.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 15.06.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 02.11.2023 Biên lai điện tử XLQ | 13.12.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 13.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger