You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-25155
NGÀY NỘP ĐƠN 15/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU O
Đang giải quyết
O
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Xuất bản sách và tài liệu, trừ các tài liệu quảng cáo; tổ chức triển lãm cho các mục đích văn hóa hoặc giáo dục; sắp xếp và tiến hành các hội nghị, đại hội và hội nghị chuyên đề. Nhóm 42 Dịch vụ lập trình máy tính để bảo vệ phần mềm; dịch vụ tư vấn bảo mật máy tính và internet và dịch vụ mã hóa dữ liệu; tư vấn công nghệ viễn thông; phần mềm như một dịch vụ (SaaS), nền tảng như một dịch vụ (PaaS); một số dịch vụ thiết kế, cụ thể: thiết kế công nghiệp, thiết kế phần mềm và hệ thống máy tính, thiết kế nội thất, thiết kế bao bì, thiết kế nghệ thuật đồ họa, thiết kế trang phục.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Việt Nam Tốt Đẹp : 182 Sư Vạn Hạnh, phường 09, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 182 Sư Vạn Hạnh, phường 09, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 15.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 15.06.2023 4190 OD TL Khác | 12.10.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 02.11.2023 Biên lai điện tử XLQ | 17.11.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 17.11.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 26.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger