You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-26113
NGÀY NỘP ĐƠN 20/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU XL8VT
Đang giải quyết
XL8VT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính (ghi sẵn) có thể tải về. Nhóm 42 Dịch vụ thiết kế phần mềm; phát triển phần mềm, phần mềm máy tính.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.17.05 24.17.08 25.05.03 26.01.01 26.01.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) XL8 : 806, 8th Floor, C136, 16 Pangyoyeok-ro 192beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 806, 8th Floor, C136, 16 Pangyoyeok-ro 192beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH NACILAW : số 270, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 20.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 20.06.2023 4157 Bổ sung giấy ủy quyền | 04.07.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 15.11.2023 Biên lai điện tử XLQ | 22.11.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 22.11.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger