You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-26815
NGÀY NỘP ĐƠN 23/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU THANH MAI
Đang giải quyết
THANH MAI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Thạch dừa (dạng bánh kẹo).
PHÂN LOẠI HÌNH 05.01.06 05.01.12 25.01.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH MTV sản xuất Thanh Mai : 348 E ấp Phú Lợi, xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 348 E ấp Phú Lợi, xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.06.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 18.01.2024 Biên lai điện tử XLQ | 05.02.2024 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 05.02.2024 4190 OD TL Khác | 05.02.2024 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 26.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger