You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27241
NGÀY NỘP ĐƠN 27/06/2023
TÊN NHÃN HIỆU TXL HAPPY ICE CREAM
Đang giải quyết
TXL HAPPY ICE CREAM
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Kem tươi [kem lạnh]; kem lạnh.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.02 04.05.03 08.01.18 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH sen vòi TEHANS T&H Việt Nam : Thôn Chi Khê, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Chi Khê, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.06.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.06.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 02.11.2023 Biên lai điện tử XLQ | 07.12.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 07.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger