You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-29247
NGÀY NỘP ĐƠN 10/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU TT THANH TUAN LAW FIRM
Đang giải quyết
TT THANH TUAN LAW FIRM
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 45 Dịch vụ pháp lý: tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; tư vấn pháp luật; tư vấn pháp luật về đầu tư kinh doanh; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 26.11.08 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Thanh Tuấn : 766/16/19/42A Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 766/16/19/42A Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 10.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 10.07.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 16.11.2023 Biên lai điện tử XLQ | 27.11.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 27.11.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger