You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-31379
NGÀY NỘP ĐƠN 20/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU TRÀ Ô LONG S 2 6 8 SUN O LONG TRÀ Ô LONG
Đang giải quyết
TRÀ Ô LONG S 2 6 8 SUN O LONG TRÀ Ô LONG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 32 Bia; nước khoáng [đồ uống], nước ga [đồ uống] và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả (không cồn) và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm (không cồn) khác để làm đồ uống, đồ uống nước ép trái cây không cồn, nước tăng lực.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.11 05.03.13 05.03.14 05.03.20
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Phú Thái Sơn : Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 20.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 20.07.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 06.12.2023 Biên lai điện tử XLQ | 19.12.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 19.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger